Om företaget.

Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet.

Vilka är vi?

Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet, uppdrag som kräver stor erfarenhet och engagemang. LP Bygg är certifierat enligt BF9K (Byggmästareföreningens certifiering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö) sedan 2005 och har revision från extern part årligen.

De flesta projekten utför vi i offentliga miljöer, sjukhus, tandvårdskliniker, kontor, skolor, förskolor, centrumanläggningar, mm. Vi är oftast med från projektering fram till färdig produkt. Vårt kontor har vi i Bandhagen utanför Stockholm.

Historik

LP Byggentreprenad AB startade år 1987 under firmanamnet LP Bygg och Specialsnickerier AB (innan dess hade vi verkat i 3 år som Handelsbolag). Fram till år 2017 hade vi ett eget snickeri i våra lokaler i Bandhagen, därav namnet Specialsnickerier.

Då företaget under längre tid har utvecklats mot ett renodlat entreprenadbolag har vi nu stängt vårt snickeri till förmån för fler och moderna kontorsplatser. I samband med detta bytte vi firmanamn till LP Byggentreprenad AB samt anpassade och moderniserade företagslogotypen.

Företaget startades av Jean-Luc Hallard och har under 2000-talet utvecklats till ett familjeföretag. Exempelvis så anställdes sonen Andreas Hallard år 2004 som sedermera gick in som delägare år 2007.

År 2017 var det dags för en generationsväxling där Jean-Luc Hallard sålde sin del av företaget till sin son Andreas Hallard samt Patrik Sundsten. Vid tidpunkten för förvärvet hade Patrik varit verksam i företaget i ca 5 år och även han har kopplingar till familjen Hallard sedan tidigare.

Vid starten 1984 (bildande av Handelsbolaget) var affärsidén att serva större byggföretag med spetskompetens inom området bygghantverk. Denna spetskompetens har sedan starten varit vår ledstjärna och signum. Ganska fort utvecklades vi till att mer och mer arbeta direkt åt beställare med egna speciella behov (Folktandvården med alla sina komplicerade installationer, sjukhusen (Locum) med sin speciella och svårarbetade sjukhusmiljö, Stockholmshem med all hyresgästkontakt, centrumägare med alla deras behov av att bygga om utan att störa butikernas ordinarie verksamhet, mm).

Dessa typer av arbeten, som vi benämner ”byggarbeten under ordinarie pågående verksamhet” har vi sedan start, fortsatt jobba med och hela tiden strävat efter att utveckla. Utmaningen ligger i att skapa nya lokaler/arbetsytor utan att för den skull störa ordinarie pågående verksamhet, hur känslig miljö det än gäller. Svårare kan det inte bli.

Det ledord som vi gjort till vårt och som vi hela tiden strävar att arbeta efter är ”Nöjd Kund”. Kvalitet behöver inte vara svårare än så!

Företaget var under de första åren ett ”källarföretag” där kontor och snickeri inhystes i ett garage på Folkungagatan (Södermalm). Sedan 1995 sitter vi i en industrifastighet i Bandhagen, där vi har vårt kontor.

Företaget har under åren långsamt växt till ett medelstort byggföretag. Där våra årsavtalade kunder (mestadels inom den offentliga sektorn) står för större delen av vår verksamhet.

Teamet

Alla våra anställda har utbildning i heta arbeten (tillståndsansvariga). Vi tillämpar ID06. Alla projektledare och arbetsledare har utbildning i arbetsmiljöansvar och kan därmed vara Bas-U/-P. Vi har ett stort nätverk med underentreprenörer inom alla yrkeskategorier, men är även vana vid att arbeta med beställarens andra ramupphandlade entreprenörer då detta är ett vanligt förfarande hos våra beställare.


Back to Top
Meny