Byggentreprenad inom offentlig verksamhet och större fastigheter i Stockholmsområdet

Referenser.

Referenser

Vi är ett företag som är specialiserade på att jobba mot offentliga kunder. Hela vår verksamhet är uppbyggd med detta som utgångspunkt.

LP Bygg är uppbyggt av tre avdelningar; Bygg, Byggservice och Verkstadssnickeri.

Bygg

Efter vunnen ramupphandling/ny kund, utser vi ansvarig projektledare, för just detta avtal. Detta för att berörd kund ska känna trygghet och igenkännande i entreprenaderna, då vi anser att det är av yttersta vikt att vår ansvariga projektledare lär känna den specifika kundens behov och önskemål.

Vid större projekt, t.ex. ombyggnation av lokal eller lägenhet, åker ansvarig projektledare/arbetsledare ut för att träffa kunden och gå igenom vad som ska göras. Därefter överlämnar vi ett budgetpris eller ett fast pris, beroende på komplexitet och vad kunden har för önskemål. Innan byggstart överlämnar vi erforderlig dokumentation såsom KMA-plan (Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan), riskanalys och tidplan till beställaren för syn eller godkännande. Efter utfört uppdrag rapporterar vi uppdraget klart för besiktning.

Vi har stor erfarenhet av att jobba åt offentliga beställare/fastighetsägare. Vi har t.ex. haft ramavtal med Stockholmshem sedan 2001, Locum sedan 1991, Sisab sedan 1998 och Lidingö Stad sedan 2004.

Byggservice

Byggserviceavdelningen ansvarar för mindre omfattande uppdrag sk. arbetsorderavrop. Vi får dessa uppdrag kommunicerade till oss av beställaren för att sedan själva kontakta slutkund och bokar upp tidpunkt när vi ska utföra uppdraget. Vi utför varje år ca: 2500 uppdrag av denna typ. Det är oftast mindre reparationsarbeten och felanmälningar.

Verkstadssnickeri

LP Bygg har en egen fullt utrustad snickeriverkstad. Snickeriet används som ett komplement till Bygg och Byggservice-avdelningen men har även egna externa kunder.

Vi tillverkar ofta glaspartier, entrédörrar, receptionsdiskar och inredningar mm.

Exempel på kunder vi har i dag:

Om företaget

Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet. De flesta projekten utför vi i offentliga miljöer.

Medlemskap

Våra kunder

Citycon, Fastighetskontoret i Stockholm, Lidingö Stad, Locum, Micasa, SGA Fastigheter, Sisab, Skansen, Stockholmshem, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning, Tornberget Fastighetsförvaltning AB, Värmdö kommun, Väsbyhem, Danderyds kommun

Kontakta oss

Bärbogränd 1, 124 32 Bandhagen Phone: 08-647 28 90 Fax: 08-647 27 10 Web: www.lpbygg.se
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...