Byggentreprenad inom offentlig verksamhet och större fastigheter i Stockholmsområdet

Om företaget.

Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet.

Vilka är vi?

LP Bygg & Specialsnickerier i Stockholm bildades 1987. Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet, uppdrag som kräver stor erfarenhet och engagemang. LP Bygg är certifierat enligt BF9K (Byggmästarföreningens certifiering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö) sedan 2005 och har revision från extern part årligen.

De flesta projekten utför vi i offentliga miljöer, sjukhus, tandvårdskliniker, kontor, skolor, förskolor, centrumanläggningar, mm. Vi är oftast med från projektering fram till färdig produkt. Vi äger en industribyggnad i Bandhagen utanför Stockholm, där vi också driver ett snickeri i egen regi.

Historik

LP Bygg och Specialsnickerier AB startade 1987 (innan dess hade vi verkat i 3 år som Handelsbolag).

Företaget startades av Jean-Luc Hallard, som allt sedan dess varit företagets ägare och drivkraft. År 2004 anslöt sonen, Andreas Hallard, efter en 3 årig Byggingenjörsexamen och 2 år på Veidekke. Andreas är sedan 2007 delägare i företaget.

Företaget har idag blivit ett familjeföretag, i dess rätta bemärkelse, då ansvarig för ekonomin är Monica Hallard (gift med Jean-Luc) och två svärsöner likaledes är anställda och verksamma inom företaget.

Vid starten 1984 (bildande av Handelsbolaget) var affärsidén att serva större byggföretag med spetskompetens inom området bygghantverk. Denna spetskompetens har sedan starten varit vår ledstjärna och signum. Ganska fort utvecklades vi till att mer och mer arbeta direkt åt beställare med egna speciella behov (Folktandvården med alla sina komplicerade installationer, sjukhusen (Locum) med sin speciella och svårarbetade sjukhusmiljö, Stockholmshem med all hyresgästkontakt, centrumägare med alla deras behov av att bygga om utan att störa butikernas ordinarie verksamhet, mm).

Dessa typer av arbeten, som vi benämner ”byggarbeten under ordinarie pågående verksamhet” har vi sedan start, fortsatt jobba med och hela tiden strävat efter att utveckla. Utmaningen ligger i att skapa nya lokaler/arbetsytor utan att för den skull störa ordinarie pågående verksamhet, hur känslig miljö det än gäller. Svårare kan det inte bli.

Det ledord som vi gjort till vårt och som vi hela tiden strävar att arbeta efter är ”Nöjd Kund”. Kvalitet behöver inte vara svårare än så!

Företaget var under de första åren ett ”källarföretag” där kontor och snickeri inhystes i ett garage på Folkungagatan (Södermalm). Sedan 1995 sitter vi i en egen industrifastighet i Bandhagen, där vi har vårt kontor och vårt snickeri (ett snickeri som kan tillverka och leverera i princip hur avancerade snickerier som helst). Härifrån utgår all vår verksamhet.

Företaget har under åren långsamt växt till ett, idag, medelstort byggföretag. Där våra årsavtalade kunder (mestadels inom den offentliga sektorn) står för större delen av vår verksamhet. Likaledes har kontoret växt till att idag omfatta 7st heltidsanställda (6st projektledare samt 1st ekonomiansvarig) samt 3st arbetsledare (som är projektledarnas förlängda arm ute på arbetsplatserna).

Vi har med åren märkt av betydelsen av att dela upp företaget i olika ansvarsområden. ”Byggservice” är den ena grenen av företaget och byggentreprenader (stora som små) är den andra delen.
Våra hantverkare är uppdelade i dessa två kategorier (byggservice och byggentreprenader).

Teamet

Alla våra anställda har utbildning i ställningsbyggande samt heta arbeten (tillståndsansvariga). Vi tillämpar ID06. Alla projektledare och arbetsledare har utbildning i arbetsmiljöansvar och kan därmed vara Bas-U/P. Vi har ett stort nätverk med underentreprenörer inom alla yrkeskategorier, men är även vana vid att arbeta med beställarens andra ramupphandlade entreprenörer då detta är ett vanligt förfarande hos våra beställare.

om_oss3

office

Om företaget

Vår specialitet är renoveringar och ombyggnationer under pågående verksamhet. De flesta projekten utför vi i offentliga miljöer.

Medlemskap

Våra kunder

Citycon, Fastighetskontoret i Stockholm, Lidingö Stad, Locum, Micasa, SGA Fastigheter, Sisab, Skansen, Stockholmshem, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning, Tornberget Fastighetsförvaltning AB, Värmdö kommun, Väsbyhem, Danderyds kommun

Kontakta oss

Bärbogränd 1, 124 32 Bandhagen Phone: 08-647 28 90 Fax: 08-647 27 10 Web: www.lpbygg.se
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...